×
×
PSX LT
Kalba:
Lithuanian

Nuotolinė sutartis

Ši sutartis sudaroma tarp internetinės parduotuvės "psx.lv" savininkės įmonės "PSX RETAIL” SIA, vieningas registracijos Nr. 40203058955, užregistruotos Komerciniame registre 2017 m. kovo 27 d., juridinis adresas: Ieriķu g. 3, Ryga, LV-1084, (čia ir toliau – Pardavėjas), ir pirkėjo, atliekančio užsakymą ir pirkimą internetinėje parduotuvėje "psx.lv" (čia ir toliau – Vartotojas).
Nuotolinė sutartis taikoma visiems užsakymams ir pirkimams, atliktiems internetinėje parduotuvėje psx.lv.

Nuotolinės sutarties įsigaliojimas ir įvykdymo terminas

1. Nuotolinė sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Vartotojas patalpina internete užsakymą telefono  ar kitos technologinės priemonės pagalba ir elektroniniu paštu gauna iš Pardavėjo  atlikto užsakymo patvirtinimą.
Užsakymas ir užsakymo patvirtinimas laikomi gautais nuo to momento, kai prie jų prieigą gali gauti šalys, kurioms jie adresuoti.
Pardavėjas įsipareigoja įvykdyti nuotolinės sutarties sąlygas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo užsakymo gavimo iš Vartotojo, jeigu sutarties šalys nesusitarė dėl kito termino. Jeigu Pardavėjas negali įvykdyti sutarties dėl to, kad Vartotojo užsakyta prekė neprieinama, Pardavėjas privalo apie tai pranešti Vartotojui.
2. Iki tol, kai Vartotojas prisiims nuotolinėje sutartyje numatytus įsipareigojimus arba sutiks su pasiūlymu, Pardavėjas aiškiai ir suprantamai pateikia Vartotojui tokią informaciją:
Prekės savybės
Parduodamos prekės savybės nurodytos prekės aprašyme. Papildoma informacija pateikiama pagal Vartotojo užklausą internetu, telefonu arba kitų technologinių priemonių pagalba ne vėliau kaip per dvi darbo dienas.

Prekių kainos

1. Visos prekių kainos, įskaitant Pridėtinės vertės mokestį (PVM 21%), internetinėje parduotuvėje "psx.lv" nurodytos eurais (EUR). Prekės kaina yra tokia, kokia nurodyta atliktame užsakyme, iki visiško įsipareigojimų įvykdymo.
2. Išlaidos už prekių pristatymą Vartotojui neįtrauktos į prekės kainą.

Užsakymų pristatymo terminai, būdai ir kaina

1. Prekių pristatymas Latvijos teritorijoje atliekamas per 1-4 darbo dienas po užsakymo apmokėjimo. Pardavėjas pristato prekes Vartotojo nurodytu adresu, atsižvelgiant į pristatymo paštu taisykles ir pagal tarifus, nurodytus interneto svetainėje "psx.lv", skyriuje "Prekių pristatymas". Išlaidas už siuntimą ir prekės kainą Vartotojas sumoka kartu prieš Pardavėjui pristatant prekes.
Pristatymo kaina įtraukiama į sąskaitą. Pristatymo terminai gali keistis, priklausomai nuo  specialių Tiekėjo sąlygų.
2. Pakeičiant arba grąžinant prekes gabenimo riziką prisiima Vartotojas (išskyrus atvejį, kai Vartotojas naudojasi atsisakymo teise esant prekės brokui – šiuo atveju visas su pristatymu susijusias išlaidas padengia Pardavėjas).

Prekių užsakymas

1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti internetinėje parduotuvėje "psx.lv" pirkėjo užsakytą prekę, o Vartotojas įsipareigoja priimti užsakytą prekę ir sumokėti už ją, priklausomai nuo pasirinkto pristatymo būdo. Prekių užsakymas laikomas Vartotojo pasiūlymu Pardavėjui sudaryti šią nuotolinę sutartį dėl užsakytų prekių pristatymo ir Vartotojo sutikimu įsigyti užsakytas prekes už nurodytą kainą. Vartotojas užsako prekes, užpildydamas atitinkamą užsakymo formą Pardavėjo  internetinės svetainės "psx.lv" pagrindiniame puslapyje.
2. Tam, kad įforminti užsakymą, Vartotojui būtina užsiregistruoti – įforminti užsakymus internete gali tik užsiregistravę vartotojai. Registruodamasis vartotoju interneto svetainėje "psx.lv", Vartotojas įsipareigoja pateikti teisingus asmens duomenis, užregistravęs savo tikrą pilną vardą ir naudodamas veikiantį elektroninio pašto adresą ir telefono numerį. Užbaigus pirkimo procesą Vartotojas elektroniniu paštu gaus pranešimą su užsakymo patvirtinimu ir sąskaita, kuris yra užsakymo patalpinimo patvirtinimas; tuo metu laikoma, kad Pardavėjas priėmė pirkėjo ofertą ir, iš savo pusės, prisijungė prie šios nuotolinės sutarties ir ši nuotolinė sutartis tarp Vartotojo ir Pardavėjo  laikoma sudaryta.
3. Apie bet kokius pakeitimus Vartotojas įsipareigoja pranešti Pardavėjui ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo gavimo momento. Jeigu sąskaitos patvirtinimas neateina pirkėjo užsakyme nurodytu elektroninio pašto adresu, tai reiškia, kad Pardavėjas nepriėmė pirkėjo ofertos, neprisijungė prie šios nuotolinės sutarties ir neturi prievolės įvykdyti tokį pirkėjo užsakymą. Šiuo atveju Vartotojas turi įsitikinti, kad jis įformino užsakymą pagal Pardavėjo reikalavimus ir teisingai nurodė elektroninio pašto adresą ir telefono numerį.

Užsakymo apmokėjimas

1. Pervedimu per banką, interneto banką arba mokėjimo sistemą Stripe.
Sąskaitos apmokėjimo sumą būtina įnešti per 3 dienas į sąskaitoje nurodytą sąskaitos numerį. Iki piniginių lėšų gavimo momento užsakyta prekė rezervuojama sandėlyje 5 kalendorinėms dienoms po užsakymo priėmimo. Kai Pardavėjas gaus iš Vartotojo apmokėjimą, užsakymas bus priimtas ir Vartotojui bus nusiųstas pranešimas apie tai vartojo profilyje nurodytu elektroninio pašto adresu. Tik gavus apmokėjimą užsakymas priimamas vykdymui. Fiziniai asmenys įformindami mokėjimą skiltyje "Pastabos" turi nurodyti užsakymo numerį.
Su juridiniais asmenimis Pardavėjas susisiekia sąskaitos-faktūros įforminimui. Pirkinys bus laikomas apmokėtu nuo to momento, kai pinigai pateks į internetinės parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą.

Mokėjimo grąžinimas

Pardavėjas gali atšaukti pirkinį šiais atvejais:
1. Pasirinktos prekės neįmanoma gauti iš gamintojo;
2. Pristatymo terminai viršija sutartyje nurodytą terminą;
3. Atsiranda kitos pagrįstos priežastys atšaukti pirkinį.
Sumokėtą sumą už pirkinį Pardavėjas grąžina į tą banko sąskaitą, ir kurios Vartotojas atliko mokėjimą, bet ne vėliau, kaip per 14 kalendorinių dienų.

Garantija

1. Visoms prekėms, nupirktoms internetinėje parduotuvėje “psx.lv”, galioja garantija, kurios terminas  1 metai (12 mėnesių). Prekes lydintį važtaraštį užsakomoms prekėms būtinai reikia išsaugoti, nes jis yra pirkinį patvirtinantis dokumentas, ir garantija galioja tik tuo atveju, jeigu sąskaita-važtaraštis išsaugotas. Tuo atveju, jeigu nustatomi defektai, Vartotojas turi teisę reikalauti nemokamo remonto arba prekės pakeitimo.
Garantija galioja, jeigu pateikiamas pirkimą patvirtinantis dokumentas, taip pat gamintojo, pardavėjo išduotas garantinis dokumentas (jeigu atitinkamai prekei išduodamas garantinis dokumentas). Garantinis talonas galioja tik su sąlyga, jeigu jame teisingai ir aiškiai nurodyti modelio pavadinimas, pardavimo data, pardavėjo parašas ir antspaudas. Draudžiama kokiu nors būdu keisti, šalinti arba ištaisyti sąskaitoje arba garantiniame talone nurodytus duomenis.
2. Garantiniai įsipareigojimai anuliuojami tuo atveju, jeigu:
2.1. Vartotojas atidarė garso įrašų, vaizdo įrašų arba kompiuterinių programų pakuotę;
2.2. prekės, numatytos asmeninėms (buitinėms) reikmėms, buvo panaudotos pelno gavimo, gamybiniais arba kitais neleistinais tikslais;
2.3. prekės buvo naudojamos nesilaikant vartotojo instrukcijoje nurodytų įspėjimų;
2.4. ant prekės įžiūrimi nekvalifikuoto remonto pėdsakai;
2.5. buvo padaryti kokie nors prekės konstrukcijos arba schemos pakeitimai;
2.6. jeigu prekės serijos numeris pakeistas, pašalintas arba negali būti nustatytas.
3. Pažeidimai, anuliuojantys garantiją:
3.1. pažeidimai, sukelti į prekės vidų patekus pašaliniams daiktams, medžiagoms, skysčiams arba vabzdžiams;
3.2. pažeidimai, sukelti stichijos, gaisro, buitinių faktorių, atsitiktinio pobūdžio išorinių faktorių  (staigus įtampos šuolis elektros tinkle ir t.t.), taip pat nelaimingų atsitikimų;
3.3. pažeidimai, sukelti maitinimo, telekomunikacijos ir kabelinių tinklų neatitikimo parametrų standartams ir kitų išorinių faktorių;
3.4. pažeidimai, sukelti dėl nestandartinių arba nekokybiškų eksploatacinių medžiagų, atsarginių dalių, komplektinių medžiagų, reikmenų, aksesuarų, įvairaus pobūdžio informacijos nešėjų naudojimo.
4. Garantija netaikoma: eksploatacinėms medžiagoms, reikmenų (aksesuarų) ir maitinimo elementų komplektams, jeigu toks pakeitimas numatytas konstrukcijoje ir tai nesusiję su prekės išardymu.
5. Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 12 straipsnio 6 dalyje sakoma, kad "vartotojas atsako už prekės kokybės ir patikimumo išsaugojimą teisės atsisakyti realizavimo termino ribose". Apmokėjimas už prekę grąžinamas tik tuo atveju, jeigu prekė yra originalioje nepažeistoje pakuotėje, neturi vizualių ir techninių pažeidimų ir yra pilnos komplektacijos, kokios ir buvo prekės gavimo momentu. Jeigu tokių pažeidimų vis dėlto yra, Pardavėjas turi teisę prekės nepriimti. Grąžinta prekė negali būti buvusi naudojama. Pardavėjas priima prekes tuo atveju, jeigu prekė neturi vizualių ir techninių pažeidimų ir yra pilnos komplektacijos, kokios ji buvo prekės gavimo momentu. Tuo atveju, jeigu grąžinamos prekės būklė pablogėjo, Vartotojas privalo atlyginti Pardavėjui nuostolius dėl prekės vertės sumažėjimo. Sumokėtą sumą už pirkinį Pardavėjas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų grąžina į banko sąskaitą, iš kurios Vartotojas atliko mokėjimą.
6. Vartotojas atsakingas už prekės vertės sumažėjimą, jeigu prekė buvo naudojama kokiais nors kitais tikslais, nei išsiaiškinti savybes ir veikimo pobūdį. Vartotojas neatsako už prekės vertės sumažėjimą, jeigu Pardavėjas jo neinformavo apie teisę atsisakyti  normatyviniuose aktuose, reglamentuojančiuose vartotojų teisių apsaugą, numatyta tvarka.

Prekių grąžinimo garantinės sąlygos.

1. Prekes nepažeistoje originalioje pakuotėje reikia pristatyti arba išsiųsti registruota banderole Latvijos paštu biuro adresu PSX RETAIL SIA: Brīvības gatvė 204 а, Ryga, LV-1039. Broko atveju reikia pridėti prekės išsiuntimo atgal išlaidų čekį.
Būtina užpildyti prekių grąžinimo formą. Jeigu viskas atitiks sąlygas, Pardavėjas per 30 kalendorinių dienų po grąžintos siuntos gavimo grąžins Vartotojo sumokėtą už pirkinį sumą į banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas užsakymo apmokėjimas, arba į kitą, prekės grąžinimo formoje nurodytą sąskaitą.
2. Pardavėjas pasilieka sau teisę negrąžinti sumos už pirkinį, jeigu grąžinta siunta neatitinka 2014 m. gegužės 20 d. Ministrų kabineto taisyklių Nr. 255 (3 straipsnio 29 punktas).
Vartotojas negali pasinaudoti teise atsisakyti, jeigu:
Vartotojas atidarė garso įrašų, vaizdo įrašų arba kompiuterinių programų pakuotę.

Teisė atsisakyti ir prekės grąžinimo tvarka

1. Vartotojas gali pasinaudoti teise atsisakyti ir vienašališkai atsisakyti nuotolinės sutarties 14 kalendorinių dienų laikotarpyje ir grąžinti Pardavėjui įsigytas prekes. Vartotojas turi teisę per nustatytą terminą ir vienašališkai atsisakyti sutarties, nemokant netesybų, palūkanų arba nuostolių atlyginimo. Teisę atsisakyti ir teisės atsisakyti realizavimo terminą nustato Vartotojų teisių apsaugos įstatymas ir 2014 m. gegužės 20 d. Ministrų kabineto Taisyklės Nr. 255  "Nuotolinės sutarties taisyklės".
2. Teise atsisakyti pasinaudojimo terminas skaičiuojamas:
2.1. jeigu įsigyjama prekė – nuo dienos, kai vartotojas arba vartotojo nurodytas ir nesantis vežėju trečiasis asmuo prekę gauna į savo nuosavybę;
2.2. jeigu vartotojas viename užsakyme užsakė keletą prekių, kurios pristatomos atskirai – nuo dienos, kai vartotojas arba vartotojo nurodytas ir nesantis vežėju trečiasis asmuo gauna prekes  į savo nuosavybę, gauna į savo nuosavybę paskutinę prekę;
2.3. jeigu pristatomos prekės, susidedančios iš keleto partijų arba dalių – nuo dienos, kai vartotojas arba vartotojo nurodytas ir nesantis vežėju trečiasis asmuo gauna į savo nuosavybę paskutinę partiją arba dalį prekių;
2.4. sutarties dėl reguliaraus prekių tiekimo atveju – nuo dienos, kai vartotojas arba vartotojo nurodytas ir nesantis vežėju trečiasis asmuo gauna į savo nuosavybę pirmąją prekę.
3. Vartotojas turi pranešti Pardavėjui apie sprendimą atsisakyti sutarties iki teisės atsisakyti galiojimo termino pabaigos, užpildžius atsisakymo formą arba nusiuntus pranešimą dėl pasinaudojimo teise atsisakyti elektroniniu paštu. Laikoma, kad termino buvo laikomasi, jeigu Vartotojas išsiuntė Pardavėjui atsisakymo formą arba pranešimą dėl pasinaudojimo teise atsisakyti iki teisės atsisakyti galiojimo termino pabaigos.
4. Vartotojas privalo įrodyti, kad pasinaudojo teise atsisakyti. Pardavėjas turi teisę suteikti Vartotojui galimybę elektroniniu būdu Pardavėjo internetinėje svetainėje užpildyti ir pateikti atsisakymo formą arba pranešimą dėl teisės atsisakyti panaudojimo. Šiuo atveju Pardavėjas, naudodamas pastovią skaitmeninę laikmeną (įskaitant elektroninį paštą), nedelsiant praneša Vartotojui apie atsisakymo gavimą.
Vartotojas išsiunčia arba perduoda prekes atgal Pardavėjui be nepagrįsto uždelsimo, bet ne vėliau, kaip per 14 dienų po to, kai jis išsiuntė Pardavėjui atsisakymo formą arba pranešimą dėl teisės atsisakyti panaudojimo.
5. Laikoma, kad termino laikomasi, jeigu prekės išsiųstos atgal prieš pasibaigiant 14 dienų terminui. Šis reikalavimas netaikomas tiems atvejams, kai Pardavėjas pats siūlo priimti prekes atgal. Pardavėjas be nepagrįsto delsimo, bet ne vėliau, kaip per 14 dienų nuo dienos, kai jis gavo informaciją apie Vartotojo sprendimą atsisakyti sutarties, grąžina Vartotojui pastarojo sumokėtą pinigų sumą, išskaičiuojant  Vartojo sumokėtas išlaidas už pristatymą. Pardavėjas grąžina nurodytą pinigų sumą, naudodamas tą pačią mokėjimo priemonę, kurią naudojo Vartotojas, išskyrus tuos atvejus, kai, Vartotojas aiškiai išreiškia savo sutikimą dėl kitos mokėjimo priemonės ir Vartotojui nereikia mokėti už tokios mokėjimo priemonės panaudojimą. Vartotojas padengia tiesiogines išlaidas už prekių grąžinimą, išskyrus tuos atvejus, kai Pardavėjas sutinka apmokėti tokias išlaidas, arba nepranešė Vartotojui apie tai, kad tokias išlaidas turi apmokėti Vartotojas.
6. Vartotojas negali pasinaudoti teise atsisakyti atvejais, numatytais nuotolinės sutarties 22  punkte, tame skaičiuje, jeigu:
6.1. visiškai užbaigtas paslaugos teikimas, kuris buvo pradėtas prieš pasibaigiant teisės atsisakyti  galiojimui, jeigu Vartotojas aiškiai sutiko ir užtikrino, kad jis praranda teisę atsisakyti nuo tos dienos, kai sutartis  dėl paslaugos suteikimo bus pilnai įvykdyta;
6.2. prekės arba paslaugos kaina priklauso nuo finansinės rinkos svyravimų, kurių Pardavėjas arba paslaugos teikėjas negali kontroliuoti ir kurie gali įvykti teisės atsisakyti galiojimo laikotarpio eigoje;
6.3. prekė gaminama pagal Vartotojo nurodymus arba prekė nedviprasmiškai personalizuota;
6.4. prekė greitai genda arba jos tinkamumo terminas greitai baigiasi;
6.5. Vartotojas atidarė garso įrašų, vaizdo įrašų arba kompiuterinių programų pakuotę;
6.6. sutartis sudaryta dėl skaitmeninio turinio tiekimo, kuris netiekiamas atskiroje duomenų laikmenoje, jeigu skaitmeninio turinio tiekimas pradėtas nuo išankstinio aiškiai išreikšto Vartotojo sutikimo ir gavus jo užtikrinimą dėl teisės atsisakyti praradimo.
7. Siunčiant Pardavėjui pretenziją dėl prekės neatitikimo sutarties sąlygoms, Vartotojas prideda prie pareiškimo su pretenzija sandorį patvirtinančio dokumento kopiją. Vartotojas atsako už prekės kokybės ir patikimumo išsaugojimą teisės atsisakyti realizavimo termino eigoje.

Sutartis sudaryta atsižvelgiant į šiuos normatyvinius aktus:

Įstatymas dėl vartotojų teisių apsaugos.
2014 m. gegužės 20 d. Ministrų kabineto Taisyklės Nr. 255 "Nuotolinės sutarties taisyklės”.
Santykius tarp Vartotojo ir Pardavėjo reglamentuoja ši nuotolinė sutartis, taip pat Latvijos Respublikos teisės aktai.
Atsiradus kokiems nors klausimams arba nesutarimams, Vartotojas susisiekia su Pardavėju telefonu arba elektroniniu paštu. Visi atsiradę šalies nesutarimai, pagal galimybes, sprendžiami derybų būdu. Jeigu sutarimo pasiekti nepavyksta, ginčas perduodamas nagrinėti teismui, atsižvelgiant į Latvijos Respublikos įstatymus.
Patalpindamas užsakymą internetinėje parduotuvėje "psx.lv", Vartotojas patvirtina, kad jis susipažino su šios Sutarties sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis ir jas vykdyti. Vartotojas informuojamas apie tai,  kad Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu vienašališkai pakeisti šios Sutarties sąlygas.